×

Bydgoska konferencja z cyklu „Czystość i brud” – 2020

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK, Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych” i Bydgoskie Towarzystwo Naukowe zapraszają na konferencję naukową pt. Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945-1989/1991) – Bydgoszcz (10-11 grudnia 2020 r.).
Każdy okres historyczny cechował się własnym sposobem pojmowania czystości i brudu, a w związku z tym także i oryginalną koncepcją higieny. Celem niniejszej konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób do problemu higieny podchodzili ludzie w okresie zimnowojennej rywalizacji dwóch bloków systemowych – kapitalistycznego i socjalistycznego (1945-1989/1991). Do udziału w tym, interdyscyplinarnym przedsięwzięciu zapraszamy historyków różnych specjalności, których zainteresowania dotyczą powyższego okresu, a w szczególności badaczy dziejów: medycyny, nauki, techniki, kultury oraz sztuki. Zamiarem organizatorów jest zakończenie tym samym cyklu konferencji naukowych poświęconych kwestii higieny na przestrzeni dziejów – od starożytności po schyłek XX w.
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 320 zł (dla uczestników studiów doktoranckich 280 zł). W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz punktowane wydawnictwo zawierające wygłoszone referaty (20 punktów MNiSW). Koszty noclegów i wyżywienia uczestnicy pokrywają indywidualnie. Jednocześnie zaznacza się, że do druku będą skierowane wyłącznie teksty, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów oraz zostaną prawidłowo przygotowane pod względem edytorskim.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z dr. Wojciechem Ślusarczykiem (wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl , kom. 661 87 62 62).
Współorganizatorzy: Wydział Historyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego (CM UMK), Ośrodek Historii Kultury Materialnej (IAiE PAN w Warszawie), Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego (UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu).
Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945-1989/1991).
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”,
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji
Imię i nazwisko:
Stopień naukowy:
Instytucja (uczelnia, wydział, instytut, zakład):
Adres miejsca pracy:
Adres do korespondencji:
Telefon: E-mail:
Tytuł wystąpienia:
Abstrakt wystąpienia (do 1500 znaków):