×

Bydgoskie Seminarium „Surowce lecznicze”

Sekcja Historii Farmacji Oddziału Bydgoskiego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK i Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych” mają przyjemność zaprosić na I Ogólnopolskie Seminarium z Historii Farmacji Surowce lecznicze, Bydgoszcz 15-16 października 2020 r. Obszerny i wielopłaszczyznowy temat surowców leczniczych pozostaje zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę. Jego złożoność wymaga przy tym interdyscyplinarnego podejścia. Celem seminarium jest więc próba przedstawienia aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach:
• Ewolucja bazy surowców leczniczych
• Surowce lecznicze a odkrycia geograficzne.
• Zmiany metod pozyskiwania i wytwarzania surowców leczniczych
• Rola surowców leczniczych w gospodarce i życiu społecznym
• Ewolucja postrzegania surowców jako lecznicze
• Surowce lecznicze ludów pierwotnych
• Surowce w lecznictwie ludowym
• „Renesans” dawnych surowców leczniczych (w medycynie alternatywnej)
• Surowce lecznicze w sztuce i literaturze.
Jesteśmy otwarci na referaty wykraczające poza sugerowane ramy. Nie ograniczamy zasięgu geograficznego, ani zakresu chronologicznego podejmowanych zagadnień.Do udziału w seminarium zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych jego tematyką, w szczególności: historyków różnych specjalności – farmacji (etnofarmacji) medycyny (etnomedycyny), gospodarki, techniki, kultury i sztuki oraz archeologów, antropologów, etnologów, filologów itp. Czas na wygłoszenie referatu: 20 minut.
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do 10 września 2020 r. na adres: sem.historii.farmacji@wp.pl. Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana najpóźniej 24 września 2020 r.
Opłata konferencyjna wynosi 300 zł dla pracowników naukowych, 250 zł dla uczestników studiów doktoranckich oraz 200 zł dla studentów. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz opublikowanie wygłoszonego referatu w recenzowanej pracy zbiorowej – I tomie nowej serii wydawniczej „Studia nad dziejami farmacji” (20 punktów MNiSW). Do druku będą skierowane tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów i redaktorów.
Koszty noclegu oraz wyżywienia pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy seminarium mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy sem.historii.farmacji@wp.pl

I Ogólnopolskie seminarium z historii farmacji
Surowce lecznicze.
Bydgoszcz 15-16 października 2020 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji
Imię i nazwisko:

Instytucja (zakład, instytut, wydział uczelnia):
Adres miejsca pracy:
Adres do korespondencji:
Telefon: E-mail:
Tytuł wystąpienia:
Abstrakt wystąpienia (do 1500 znaków):