×

Konferencja „Lekarz i jego pacjent”

Zachęcamy Państwa do zgłaszania referatów na kolejną, trzecią już odsłonę naszej konferencji, która odbędzie się w Polanicy-Zdroju w dniach 23-24 października b.r. Jej temat to „Lekarz i jego pacjent”. Rozważamy możliwość odbycia jej z zastosowaniem komunikatorów internetowych. Tegoroczna sesja może mieć wymiar hołdu, jaki jej uczestnicy złożą lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom i innym bohaterom zmagań z koronawirusem. Ponadto przedmiotem refleksji naukowej chcemy tym razem uczynić sferę napięć zachodzącą między lekarzem a pacjentem (kuracjuszem),jaka może być elementem świata przedstawionego tekstów fikcjonalnych, motywem przewodnim lub pobocznym biografii, bądź też może być rekonstruowana na podstawie świadectw zaliczanych do egodokumentów (dzienniki, wspomnienia, autobiografie, korespondencja). Przedmiotem badań mogą być więc wszelkie wypowiedzi osobiste oraz literackie kreacje postaci lekarzy i ich pacjentów umieszczonych w przestrzeni wyznaczonej przez granice danego zakładu opieki zdrowotnej, wypowiedzi problematyzujące relacje interpersonalne i sygnalizujące zjawiska charakterystyczne dla funkcjonowania zbiorowości w różnych podmiotach leczniczych. Do udziału w konferencji zapraszamy historyków medycyny, literaturoznawców, lekarzy i przedstawicieli innych dyscyplin. Konferencji patronować będą: Uniwersytet Wrocławski, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych, Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy-Zdroju, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Dolnośląska Izba Lekarska. Opłata konferencyjna: 400 zł (zostanie przeznaczona m.in. na druk recenzowanego tomu pokonferencyjnego).
Polecamy Państwa uwadze pierwszy tom pokonferencyjny: Lekarz jako autor i bohater literacki, red. Edward Białek i Dariusz Lewera, Wrocław 2019 (do nabycia w Oficynie Wydawniczej Atut, wydawnictwo@autoficyna.pl). W przygotowaniu tom drugi: Lekarz na wojnie (Wrocław 2020); do tego wydania można jeszcze nadsyłać artykuły. Zaproszenie kierujemy również do tych z Państwa, którzy nie byli uczestnikami drugiej konferencji.
Edward Białek (tel. 517041658; mail: edward.bialek@uwr.edu.pl)
Dariusz Lewera (tel. 791663339; mail: djlewera@gmail.com)

Formularz zgłoszeniowy udziału w konferencji
„LEKARZ AUTOR I BOHATER LITERACKI 2: LEKARZ I JEGO PACJENT – PACJENT I JEGO LEKARZ”
organizowanej w Polanicy-Zdroju w dniach 23–24 października 2020 r.
IMIĘ
NAZWISKO
Tytuł / stopień naukowy
Reprezentowana uczelnia bądź instytucja; afiliacja
Adres do wysyłki faktury
E-mail
Telefon
Tytuł wystąpienia

Przesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Referentki/Referenta dla potrzeb organizacji konferencji Lekarz jako autor i bohater literacki 3: Lekarz i jego pacjent – pacjent i jego lekarz, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
Miejscowość, data Podpis
[Zeskanowane zgłoszenie prosimy przesłać na adres: edward.bialek@uwr.edu.pl]