×

Konferencja w stulecie powołania izb lekarskich

Konferencja: Aktywności polskich lekarzy w okresie międzywojennym – w stulecie powołania izb lekarskich
Organizatorzy: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN oraz Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie 28 listopada 2020 r. (sobot) w Warszawie.
Zakres tematyczny: utworzenie samorządu lekarskiego w naszym kraju, ocena jego dorobku w tym działalności członków izb w różnych obszarach aktywności: zawodowej, społecznej, naukowej, a także politycznej, wojskowej czy też w zakresie szeroko pojętej twórczości (np. artystycznej), biografie.
Konferencji towarzyszyć będzie monografia poświęcona wyżej podanej tematyce.
Organizatorzy przyjmują propozycje tematów do końca marca br. zaś do 30 czerwca przygotowane teksty referatów. Publikacje powinny być jednak przygotowane w formie problemowej (z uwzględnieniem konkretnej działalności, osiągnięć), a nie wyłącznie życiorysu.
Koszt uczestnictwa 300 zł. W ramach tego organizatorzy zapewnią uczestnikom materiały konferencyjne oraz publikację w formie książki.
Zgłoszenia: Instytut Historii Nauki PAN (ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa) z dopiskiem „Aktywności polskich lekarzy…” lub na adres: bozenaurbanek@wp.pl
Komitet Organizacyjny: prof. dr hab. Bożena Urbanek, dr. hab. Magdalena Paciorek, dr Maria Ciesielska

Wzór zgłoszenia uczestnictwa
Konferencja Naukowa: Aktywności polskich lekarzy w okresie międzywojennym – w stulecie powołania Izb Lekarskich, Warszawa, 28 LISTOPADA 2020 R.

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………
Afiliacja………………………………………………………………………………………
Adres mailowy………………………………………………………………………………..

Tytuł referatu/ artykułu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Krótkie streszczenie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………