×

Board

President: Ass. Prof. Wojciech Ślusarczyk

Vicepresident: Prof. Anita Magowska

Vicepresident: Dr. Dariusz Lewera

Secretary: Dr. Katarzyna Pękacka-Falkowska

Treasurer: Dr. Piotr Skalski

Members: Prof. Ryszard W. Gryglewski, Dr. Seweryna Konieczna, Dr. Agnieszka Rzepiela