×

Zarząd

Prezes: dr hab. Wojciech Ślusarczyk prof. UMK

Wiceprezes: prof. dr hab. Anita Magowska

Wiceprezes: dr n. zdr. Dariusz Lewera

Sekretarz: dr n. hum. Katarzyna Pękacka-Falkowska

Skarbnik: dr n. farm. Piotr Skalski

Członkowie Zarządu: prof. dr hab. Ryszard W. Gryglewski, dr Seweryna Konieczna, dr Agnieszka Rzepiela